...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިނބި
ނ.
(1) ބިޔަކޮށްހެދޭގަހެއް.
މިގަހުގެ ލަކުޑީގެ ކީލިހިމުން ވާނެއެވެ.
(2) މިގަހުގެ ލަކުޑި.
(3) ކިނބި ކާށި.
(ކިނބިގަހުގެ (ވައް)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅުހިނި . ކިނބި . ކިނބިހިއެޅުން . ކިނބިކާށި . ކިނބިސް . މެހެލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ