...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިނބިހި
ނ.
ނޭފަތުގެ ތެރެއަށް ވާގޮތަކުން އެތެރެއިން އަންނަ ބާރަކާއެކު، ނޯށުންނާއި ކަރުތެރޭން ނުކުންނަ އަޑެއް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅުހިނި . ކިނބިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ