...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިނބޫ
ނ.
އެއްގަމާއި ފެނުގައި ދިރިއުޅޭ މިނިކާ އެއްޗެއް.
މިއީ ހަރުތޮއްޓެއް އޮންނަ ބިންމަތީގައި ބަނޑުޖަހައިގެން އުޅޭ ޖަނަވާރެކެވެ.
މީގެ އަނގަ ވަރަށް ބޮޑުވާނެއެވެ.
އަދި ނަގޫ ދިގުވެފައި ވަރުގަދަވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަލަގޮއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ