...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރަ
ނ.
(ލ) އުރަމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނގުގަސް . ރަސްގުއްލަ . ރާތާގާބަރި . ރިހަބަތްކޭން . ބުރަކިރަނިން . ކަނދިމަސް . ކަނދިދުވަސް . ވަށްތުޅު . މިނެކިރުން . މީޒާން . މީޒާންކުރުން . ފެންކިރާތިރީސް . ތަރާދު . ތިލަފަތް . ތިލަފަތްގައު . ގިޔުޅިލާށިގަސް . ގުރާމު . ގުރާމުސެޓު . ޖޯކަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ