...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރާހަނޑޫ
ނ.
ހަނޑުލުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފުއްކުދިކޮށް ހުންނަ މީރު ވަހެއްދުވާ ހުދުކުލައިގެ ހަނޑުލެކެވެ.
މިއީ ބަންގާޅުން ރާއްޖެއަށް ގެނެސްއުޅުނު ހަނޑުލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ