...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރިމު
ނ.
(1) ކިރުންނެގޭ ތެޔޮ ހުންނަ މޮޅުބައި.
(2) ގިތެޔޮހެން ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިސާލު:
(ހ) ހަމުގައި އުނގުޅަން ގެންގުޅޭ (ކްރީމްށ) ކާންގެންގުޅޭ ކްރީމް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައިސްކިރިމި . ދޮންބަރަވެލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ