...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރިފޮހޮނޑަ
ނ.
(ސ) ހުއިފިލަނޑާގެ ބާވަތެއް.
މިހުންނާނީ އުންތަކެއް ފަޅާފައެވެ.
ކުލައަކީ، ކަޅު ނުވަތަ މުށިކުލައެވެ.
ފެހެނޑަވެލަށް " ކިރިފޮހޮނޑަވެއު " ވެސް ކިޔާއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިރިފޮހޮނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ