...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރިފޮހޮނޑަވެޔޮ
ނ.
(ސ) ވެލަށްދުވާ ފަތްޕިލާވެއްޔެއް.
މިއީ ވަރަށް ގަދަޔަށް ހެދޭ ވެލެކެވެ.
މީގެފަތް ހުންނާނީ ވަށްކޮށެވެ.
ފަތުގެ ކުރީގައި ތުނޑެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ