...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރިލި
ނ.
ދޮށީގެ ކުރިޔާއި މިޔަވާއްޔާ ދޭތެރޭ އޮންނަ ނަނުފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީކިރިލި . ބުޅިފޮށި . ކިރޭލި . ކޮޅޭ . ފީކުރުލާ . ފެންކިރޭލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ