...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރިސް
ނ.
(1) ދެފަރާތުގައި މިޔައެޅި ތުނޑުތޫނު ވަޅިއެއް.
މީގެ ތިލައިގައި ހުންނާނީ ހައެއްކަ އިންޗިއެވެ.
(2) (ސ) ކިހިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ