...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރިޔަކިރިޔާ
ކއ.
(1) ނިކަން ކުޑަކޮށް.
(2) ވަރަށް ކުޑަކޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިލުން . ހޭ . ރޭކާލުން . މިލަފޮނިރަހަ . ފިޔަވަޅުގަނޑުޖެހުން . ދުއްދުން . ދެފެންދޭތެރެ . ތުނބުޅިމަތިމަސްރޭކާލުން . ލޮލުކޮޅަށްފެނުން . ގޫރިއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ