...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރިޔާ
ކއ.
(1) ކުޑަކޮށް.
(2) ކަމެއްވާން ތައްޔާރުވެފައި ނުވީމާ ނުވަތަ ކަމެއް ނުވާނެކަމަށް ހީވެފައި ވީމާ ބުނެއުޅޭގޮތެއް.
މިސާލު:
(ހ) ކިރިޔާފޯރި.
(ށ) ކިރިޔާ ނުޖެހުނީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަސްފަސް . ހިރިލުން . ހޭ . ނަރަށްކިޔުން . ނުމީނުދިރި . ނޭވާގެކޮޅަށް . ރަނުންރަނަށް . ރިޔާކަންވުން . ރޭކާލުން . ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރުން . ބަނޑުފުރާނަމުއްތިވުން . ބޯހިކޭވަރުވުން . ކަނިކަނިލުން . ކަވި . ކިރިޔާ . ކުނޑިޖެހުން . ކުރެހުން . އޫނއެޅުން . މިލަފޮނިރަހަ . ފިންދުނި ކާއްތައިލައިފައި ދިއުން . ފިޔަވަޅުގަނޑުޖެހުން . ފޫހަރުލުން . ދަނޑިރޫސިހާބަތް . ދަރުލުން . ދިލަކޮޅުފޯރުން . ދުއްދުން . ދެބަފެންނަހިސާބު . ދެބުރާންތި . ދެފެންދޭތެރެ . ތާފަނާ . ތާފަނާކަން . ތާފަނާކުރުން . ތާފަނާވުން . ތުނބުޅިމަތިމަސްރޭކާލުން . ލޮލުކޮޅަށްފެނުން . ގަލުބޭރު . ގޫރިއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ