...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރު
ކުންނަދިޔަ.
(4) ގޮދަނުންނެގޭ ތަތް މާއްދާއެއް.
(5) ކާއްޓާއި ބަދަންފަދަ ބައެއްތަކެތި ފެލީމާ ނުކުންނަ ހުދުކުލައިގެ ދިޔަ.
(6) ފުށާއި ހަކުރާއި ކާށިކިރާއި އަޅައިގެން ކައްކާ ފޮނިކާ އެއްޗެއް.
(7) ބައެއް މޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ތަތްލަވާ އޮލަމާއްދާއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންދަރު . ހަރީރާ . ހިއްތަންވެން . ހިއްޕި . ހީކިރިލި . ހުއްކިރި . ހުދުހުތްޕިލާ . ނިރުދު . ރަބަރު . ރަބަރުގަސް . ރަވޯ . ރަތްކިރު އަލަ . ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް . ރަސްފޫ އެނބުރި . ރިހާކުރުދިޔަ . ރިހިކަކިޑި . ރުކުމުއި . ރުވާ . ރުވާކަފަ . ރޫސިހާބަތުތެޔޮ . ރޫސިހާބަތް . ރޯނާއަށްދިއުން . ރޯނާމުށްގަނޑު . ބަނޑުލުން . ބަޓަރު . ބާބުޅާ . ބީ . ބުންބާސައި . ބުރާ . ބުރުޅިއަމަސް . ބުޅިތުނބި . ބުކެއްވެރި . ބުއް . ބުއްގުޑި . ބޫހި . ބޮއިކޮޅު . ބޮއްބޯ . ބޮލިކިރި . ބޯންދިނުން . ބޯކިރު . ބޯކިބާ . ބޯޑި . ޅަފަތް . ކަހަނބުކަކުނި . ކަހުރަބު . ކަށިފޮހޮނޑަ . ކަނދުވަލުދޫނި . ކަނޑުހެނޑަމާދޫނި . ކަނަކުރި . ކަޅަފޮހަނޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ