...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުހިއްޕި
ނ.
އަންހެނުންގެ އުރަމަތި ރީތިކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މި ކިތަންމެ ގޮތަކަށް ހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްޕި . ބުރާ . ބޯޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ