...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުރިހަބަތް
ނ.
އިހު ޒަމާނުގައި މުލަ ރޯދަ ދުވަހު ޣާޒީ ބަންޑާރައިންގެ އަހަރުމަތިފުޅަށް ކައްކައިއުޅުނު ކޭމެއް.
މިކޭމުގައި ހުންނަނީ ބަރަބޮލު ރިހައާ ބަތާއި ކިރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ