...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުޅިހުނިހައް
ނ.
ބޮލީގެ ވައްތަރެއް.
މިއީ ވަރަށް ތޮށިހަރު ބޯ ބޮއްޔެއް.
މީގެ ބުރަކަށިމަތީގައި އުފުލިފައިވާ ޅިޔަފަށްތަކެއް ކުރީކޮޅުން ފެށީގެން ފުލަށް ހުރެއެވެ.
ހުދު ފިޔާތޮށި އަދި މުށިކުލަ ގުޅިގެން ލައްކުރެހުންތަކެއް ބާނިބާނިގޮތަށް ފެތުރިފައި ވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ