...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުޅިފާނަ
ނ.
ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މި ފާނަ އާދައިގެ ފާނައަށްވުރެ ކުޑަވާނެއެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ގަދައަޅި، ނުވަތަ ގަދަމުށިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލައްފާނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ