...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުޅިޔަމަސް
ނ.
ފަރުމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ކުދިއައިން ހަދައިގެން ފަޅުތެރޭގައާއި ވިލުވިލުގައި ދިރިއުޅޭ މަހެކެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ ގަދައަޅިކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައި ހުންނަނީ މަޑުއަޅިކުލައެވެ.
މަހުގެ ދިގަށް ހުންނަ ހުޅުނބު ބަރި ދެމެދުގައި ރަންކުލައިގެ ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެރަނޑިމަހަ . ކެރެނޑިއަމަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ