...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުކޯޅި
ނ.
ކިރުތިނައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެއްޔެކެވެ.
މި ގަސް ހުންނާނީ އާދައިގެ ކިރުތިނަ ގަހަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށެވެ.
މިގަހުގެ މާގަނޑު ބޮޑުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިރަކޯޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ