...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުއިލޮށި
ނ.
ބަނބުކެޔޮކިރު ތަތްކޮށްގެން އެ އުނގުޅައިފައި ހުންނަ އިލޮށި.
މިއީ ދޫނި ހިފަން ކުރާކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯނާއަށްދިއުން . ރޯނާމުށްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ