...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުވައިގުގޫ
ނ.
ވައިގުގުލުގެ ބާވަތެއް.
މި ވައިގުގޫ ބިސް ވައިގުގުލަށްވުރެ ހިތިވާނެއެވެ.
މިހުންނާނީ މަޑު ރީނދޫ ކުލައިގައެވެ.
މިއީ ބޭހުގެ ބާވަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ