...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުވެން
ނ.
ވެނުގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ ވެނުގައި ހުންނަނީ، ހުދު ކިލާ ކުލައެކެވެ.
މިއީ ވަރަށް މީރު މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ