...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުފުންނަ
ނ.
ފުންނައިގެ ބާވަތެއް.
މީގެ ކުލައަކީ، ކިރުފެން ކުލައެވެ.
މީގައި ކަޅު ތިކިތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ