...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުތިނަ
ނ.
ވިނައިގެ ތެރޭގައި ހެދޭ ކިރު ގިނަ ކުޑަ ގަހެއް.
މިއީ ބޭހަށް ގެންގުޅޭ ފަތްޕިލާ ވެއްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިރުކޯޅި . ކިރުތީނަ . ކިރުތޮނަ . ކިރުސިނަ . މާކިރުތިނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ