...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިރުގަރުދިޔަ
ނ.
ރީނދުލާއި، މަހާއި، ފިޔަޔާއި، ރޯމިރުހާއި އަޅައިގެން ކާށިކިރުގައި ކައްކާ ލައިގެން ކާ އެއްޗެއް.
މި، މަހާއި ތަރުކާރީގައިވެސް ކައްކައި އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ