...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިބަ
ނ.
(1) ކައްޓާއި ލުނބޯފަދަ ތަކެތީގެ ދެބުރިކޮށް އެއްބުރި.
(2) މަހާ އަދި މިނޫންވެސް ބައެއް ތަކެތީގެ ދެފަޅިކޮށް އެއްފަޅި.
(3) ފަރާތް.
މިސާލު:
ހަކިބައިން ހުސް.
(4) ދުފާފޯކުގެ އެކައްޗަށް ނިސްބަތްކޮށް ބުނާގޮތް.
މިސާލު:
ފޯއްކިބަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފަރާތް . ހަތާތަޅައިލުން . ހިބަބޮލާ . ހިތްޙަލާލުއަތުލުން . ހިސްޓީރިޔާ . ހުޓެބޮލާ . ހެކިދިނުން . ހޮޅިލުން . ހޯޅިލުން . ނަސްލީއިމްތިޔާޒު . ނާނު . ނާރެސް . ރާވެރިފުލަށްފޫގެޅުން . ބަރާ . ބަލިފައި . ބަލިފައިގައިހިފުން . ބަޑަމަށްދިޔުން . ބާސާ . ބާސާބުނުން . ބިނދެލުން . ބިނުން . ބިސްބޯކިބާ . ބެއްސެވުން . ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ . ކަށަނިރުބަޅަ . ކަށަނިރުބަޅަ ކަލަކު ވިދާނަ . ކަނޑުއޮޅި ދަތުރު . ކަނައްކު . ކަރާމަތް . ކަރާމަތްތެރި . ކަރާމާތްތެރިކަން . ކާޅުތުން . ކިރުބޯކިބާ . ކިބަ . ކިބަޅި . ކިބަކުރުން . ކުނބުސް . ކުނޑިކޭވާހަކަ . ކުރެން . ކުޅުދުއްފުށީފޫ . ކޭކުބޯކިބާ . ކޮންމެވެސް . އަރަ . އަރަލުންއަރާއެޅުން . އަރި . އަރިޖެހުން . އައްތަވާޅި . އައްޓި . އައްޕަން . އަތަވަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ