...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިބާ
ނ.
(1) ދުންކިބާ.
(2) ތިލޭރުންގެ އުނދުން.
(3) ގަނޑުވަރުތެރެ ބައިކޮށްފައި އޮންނަގޮތުން، ރަސްގެފާނު އުޅުއްވާ ބަޔަށާއި ބޭފުޅުން އުޅުއްވާ ބަޔަށް ކިޔާފައި އޮންނަ ނަމެއް.
މިސާލު:
ބޮޑުކިބާ، ކުޑަކިބާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުބޮޑުއައްޕަން . ހަމަހިފެހެއްޓުން . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހުވަފެން . ހޮވުން . ނަނުބެއްދި . ރިހާކުރު ބޯކިބާ . ބަނޑޭރިބޭކަލުން . ބަރުވެލި . ބަތްޕެން . ބިރާގަން . ބޮނޑި . ބޯކިބާއެޅުން . ބޯކެބަލެ . ޅަވުން . ޅިޔަ . ކަތުރާން . ކިބާ . އަދަބުދިނުން . އަތަރުގެ . އިހިކުނޑި . އިސްތިސްނާ . އިސްތިސްނާ ކުރުން . އިޒުރޭލުބޯކިބާ . ވަކިކުރުން . ވަސްވާސް . މަހާނަމަތީބަރަވެލި ދުވުން . މަލިކުއައްޕަން . މަލިކުޓަކި . މަގަށްއެޅުވުން . މަގުފުރެއްދުން . މަގުފުރެދުން . މަސްބޯކިބާ . މިކުސްޗަރު . މޫނުއަނބުރާލުން . ފެނުއެޅުން . ފެޅުން . ފޭވެގަތުން . ފޮތި . ފޮތިފޮތިކުރުން . ދަށުއެނގަ . ދަށްކިބާކެޔޮޅު މޮޅުވުން . ދަފާ . ދާވައިލުން . ދުނިޔެއަޅައިދިއުން . ދުނިޔެއެޅުން . ދުންނެގުން . ދުންބެހެއްޓުން . ދުންކުނާ . ދުންކެބަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ