...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިބާވަރު
ނ.
ރޮށިދަމަން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް މިހުންނާނީ ލަކުޑިން އެތެރެއާއި ބޭރު ވަށްކޮށް ލިޔެ މަތި ކުޑަކޮށް ފުއްޕާލާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ