...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިބުރު
ނ.
ބޮޑާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހިތް އޮންނާނީ އާސްމާނުގައެވެ. . ހިތްމޮޅު . ހިތްމޮޅުކަން . ހިތްމޮޅުވުން . ބޮޑާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ