...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިއެއް
އ.
ކީއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބަރު . ހާކައިލުން . ހޭކުން . ރާސް . ކިމެއްތަ . ކިޔޫ . ކިޔޫހެދުން . އައުންސު . އަތުގެވެރިކަން . އޮއްސައިލުން . ވަކިކުރުން . ދާގީނާ . ލޮލުގައި އަޅައިގަތުން . ޓިކެޓު . ހަވާލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ