...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިއެވެލި
ނ.
(1) އެކިއެކި ކަންކަމަށް ކިޔަވާން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އާޔަތްތަކާއި ދުޢާތައް.
(2) ފަންޑިތަ ހެދުމުގެގޮތުން ކިޔަވާ ކިޔެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިޔެވެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ