...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިއްލާހެދުން
މ.
(މަޖާޒު) އެހެން ބައެއްގެ ތަނެއްގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ކަންތައް ގަނޑެއް ހިންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ