...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިއްލީ
ނ.
ދުފާ ހުރިހާ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްތަޅާ ހިމުން ކޮއްފައި ހުންނަ ތައްޔާރީ ދުފާ އެއްޗެތި.
މިއެއްޗެތި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަނީ ބިލެތުގައި ނުވަތަ ކަރުދާހު ގޮށީގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ