...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިއްސަށްދެވި ވަކިއެޅުން
"ކިއްސަށްދެވި ވަކިއެޅުން" ނ.
ބައެއް މީހުން، މާބަނޑުވުމާ ގުޅިގެން ބަނޑުގައްޔާއި އުރަމަތީގައި ރޮނގުތަކެއްހެން ކުލަ ބަދަލުވެފައި ހުންނަ ހުރުމަށް ކިޔާގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިއްސަށްދެވި ވަކިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ