...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިއްސަރު
ނ.
(1) ބައްޓަން.
(2) އޮޑިވަޑާމުގެ ބާވަތެއް.
(3) (ބދ) އޮޑީވައްތަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންގާނުފުއްބުރު . ނަރަވެލި . ނޫނު . ބޮނބިކަޅިހި . ބޮނބިފަތްކަޅިހި . ބޮޑުމަތާދަތި . ކަޅިހި . ކަސްމަތި . ކުރަފަތް . ކުރަފަތްބުރި . ކުރަފަތްފިލާ . ކޮލިމަތި . އޮޑިވަޑާން . ވަނާ . މަތިކަންފިޔަ . މަތިކެނޑުން . މާވަޑާން . މާވަޑި . މާވަޑިކަން . މާވަޑިޔާ . ފިލާގަނޑުގުދު . ފުރޯ . ފެންފާލެހިއްޕުން . ދެލިއުނބު . ތެދުއުއިވަޑާން . ޖަހަމުސައްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ