...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިއްސައްދެވި
ނ.
މިއީ ގަބުރުސްތާނުގައި އުޅޭކަމަށް ބުނާ ދެތްވެކެވެ.
މިދެވި މީހުންނަށް ބަލިޖައްސައި ކުލަ ރީނދޫކޮށް، މާބަނޑު މީހުންގެ ބަނޑުގައި ރޮނގުއަޅައި އުޅޭކަމަށް ބުނެއުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްދެވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ