...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިފާޔަތުގެ ސުންނަތް
ނ.
ޖަމާޢަތެއްގެ ފަރާތުން އެކަކު ކުރީމާ ސުންނަތް ހާޞިލުވާ ނުކޮށްފިނަމަ އެންމެން ސަވާބުން މަޙުރޫމުވާ ސުންނަތް.
މިސާލު:
ފަރުޟު ނަމާދަށް ވަގުތުގައި ބަންގިދިނުމަކީ ކިފާޔަތުގެ ސުންނަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ