...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިފުޅި
ނ.
(1) ބޮނބިގަނޑުގެ އެތެރޭގައި ހުންނަ ނަރާއި ކުނޑި.
(2) ކާށި ހެހުނީމާ ކާށީގެ ލޯކޮޅުން ބޮނބިގަނޑުގައި ހުންނަ ނަރުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޅަނގު . ބޮޑުރޯނު . ކިހުޅި . ކިހެޅި . ކިފުޅިބޮނބި . ކިފުޅިގަނޑު . އުގާރޯނު . ގީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ