...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިތަންމެ
ނއ.
ޢަދަދު ނުވެވޭހައި ގިނަ، ނުވަތަ، މަދު މިސާލު:
(ހ) ކިތަންމެ ބަޔަކު އަޔަސް ވަރިހަމައެވެ.
(ށ) ކިތަންމެ ކުޑައެތިކޮޅެއް ނަމަވެސް ދޭށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދި . ހަރުފަ . ހަލަނި . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިބަރު . ހިކަ . ހިކާ . ހިކިބަލި . ހިމެރި . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތްބަލިވުން . ހިލަ . ހުން . ހުރުކު . ނަހަނާ . ނުބީހެންޏާކަނޑާހަމަ . ރުމާ . ބަރާ އޮޑިއަކަށް ބިސްމިވެސް ބަރުވާނެ . ބިއްލޫރިބަނޑިޔާ . ބުމަރު . ބޮލިރަވަ . ކަނދިލި . ކަންފަތުމުދި . ކަކޫގާތުގައި ބުނާ ވާހަކަވެސް ސިއްރެއްނުވާނެއެވެ . ކައްޗަށް އެޅި ބިންގަލެއް ކެއްޗާއި ހަމައަށް ނެގިއަސް ހުންނާނީ ކައްޗަށެވެ . ކިރުހިއްޕި . ކިތަންމެ . ކިތަންމެވަރަކަށް ދޮންކުރިއަސް ދުނބުރިއެއް އަނބަކަށްނުވާނެއެވެ . ކުންނާރު . ކުރަފި . ކޭން . ކޮތަން . އައްޑަނަ . އަތަރު . އަތެއްއޮތަކަސް ބަތެއް ނުކެއްކޭނެއެވެ. . އާލާތްނެތި ކެޔޮޅެއްނުވާނެ . އިލޮޅި . އުނަގަނޑުފައްޓަރު . އުކުނު . އެއްކޮޅަށް ދެމިޔަސް ވާނެއްނުވާނެ. . އޮފުކަރުދާސް . ވޮށް . މައިލަގޮނޑިޔަށް ކެތްނުވުން . މިނިމިނި . މިރުސް . މުގުރިންނަށް ވެސް ކުށްކިޔެއެވެ. . ފަޅޯ . ދަމުޑި . ތިމާޔާނުބެހޭ ކަމަކާ ކާޅުކެޔަސް ސޮއްނުގޮވާށޭ . ލާއުފުލާ އެތީގެ ބަރެއް ނުފެންނާނެއެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ