...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިތައް
އކ.
(1) އަދަދެއް އޮޅުންފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސުއާލުގެ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) ކިތައް ގެ.
(ށ) ކިތައް ރުފިޔާ.
(2) ޢަދަދެއްގެ ގިނަކަން ދޭހަކޮށް ދިނުމަށް ކުރާ ސުއާލުގެ އަކުރެއް.
މިސާލު:
އަހަރެން ކަލޭގާތު ކިތައް ފަހަރު ބުނެފިންހޭ?
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރެއްހާތަން ދޫކޮށްލިއްޔާ ކެނބެއްހާތަން ދަމައިގަންނާނެ . ރާޅުފޮނު . ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ. . ބަދަން . ބަތްޕެން . ބިސްކޯދު . ބޮނޑިބަތްބޮލި . ބޮރި . ކަނދި . ކަނދޮޅު . ކަލާސީ . ކިތައް . ކޫރުފާނަ . އަލަނާސިބިބީ . އިސްޕުރޭ . މަންދީލަ . ފޭލި . ފޮނުއެރުވުން . ތަކަފަތި . ތިންމައިގަނޑުވިޔަ . ސިންގާ . ސުޕުރޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ