...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިލަގެ
ނ.
ހަތްދޮށު ކޮލިން ލިބޭ ދަރަޖައިގެ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެނެވިރަސަ . ރަނިކިލެގެ . ރެހެންދިމަހާ . ރެދަ . ކިނަގެ . ކިލެގެފާނު . ކުޑަކިލެގެ . ދަހަރާކިލެގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ