...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިލާ
ނ.
(1) ހޭކިފައި ނުވަތަ ތަތްވެފައި ހުންނަ ހިރަފުސް.
(2) ތެތްކަމާއެކު އޮލަވެފައި ހުންނަ ހިރަފުސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅައްފަނި . ރުއްކުނޑި . ކަޅުއެރުން . ކަޅުފަސް . ކިރުވެން . ކިލާބަށި . ކިލާފަނި . ކިލާފަނިކެއުން . ކިލާފަނިފޮޅު . ކިލާސް މުދައްރިސް . ކިސަޑު . ކިސަޑުހެދުން . ކިސަޑުވުން . ކިސަޑުގަނޑު . ކުލާހި . ކެލައުފަނި . އަސްދޫނި . ވިލާފުސް . މަނަ . މިލަވުން . ފަނި . ފަޞްލު . ފޯމު . ތަތްތެޅުން . ލާރިފޮތި . ގަނަކަން . ގަރަޑަމައު . ގަޑަގަޑަލާކެކުން . ގޮނީނިފަސް . ގޮނުއަނި . ގޮނުއާނި . ގޮނު އާނިފަހަ . ސިއްލަރު . ސޯޅިޔާހުނި . ޒިޔާރަތްފުޅުމަށި . ޗަކަ . ޗަސްތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ