...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިލާފަނި
ނ.
ތެތްބިމުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ހިމަ ދިގު ކިލާ ރަތް ފަންޏެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިލާފަނިފޮޅު . ކެލައުފަނި . ފަނި . ގޮނީނިފަސް . ގޮނުއަނި . ގޮނުއާނި . ގޮނު އާނިފަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ