...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިލާފަނިކެއުން
މ.
ފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ބަނޑުފުށް ހިރުވައި ކަހައި ފޮޅު ނެގުން.
މިއީ ކިލާފެނުގައި ހިނގައި އުޅުމުން ދިމާވާ ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ