...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިލާސް
ނ.
(1) މަދަރުސާގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް އެއްކޮށް ތިބެން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުދީންގެ ބައެއް.
(2) ފަސިންޖަރުން ދަތުރުކުރާ ރޭލާއި މަތިންދާ ބޯޓް ފަދަ އެއްޗެހީގައި ދަތުރުކުރެވެން ހުންނަ އެކި ފެންވަރުގެ ބައިބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަޞްލު . ފޯމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ