...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިސަމަޑި
ނ.
(ހ.) (1) ވަޅާއި ވެޔޮފަދަ ތަންތާނގެ އަޑީގައި ހެދޭ ކިސަޑު.
(2) ބޯވަޔާއި ބޯވަދިލަމަސް ދުއްވާލާ ކަޅުކުލައެއްގެ ކިލަނބު ގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ