...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިސަޑު
ނ.
(1) މުށިހަދާ މަށި.
(2) ތަތްކިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަންޒަށްލުން . ކަންޒު . ކަންޒުހެދުން . ކިސަމަޑި . ކިސަޑަ . ކިސަޑޮ . ކުފިބޮލި . ވިލާތިފަސް . މަޑަ . މަޑޮ . މުށި . ފުށްކަފަ . ދޮރާއޮނު . ތަރަ . ތަތްކިލައު . ގަނބައިގަތުން . ގަނބަގިރުވުން . ގަނބާތަން . ގަންބޫޓު . ގެރިގަނޑޮ . ސާފުމޮހޮރާ . ސިމެންތި . ޗަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ