...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިސުޑި
ނ.
ފޭރާމުގެ އޮމާންކަމާއި، އޮފުކެނޑި ކެހެރި ހިލިގެންވާރާޅު.
އެހެން އެއްޗެއްސަށްވެސް އެގޮތްވީމާ މިހެންކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންކާޅު . ކައިރުބޮލި . އެއްގަމުރަތަފައި . ވަސިއްޔަތު . ގަރަޑަމައު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ