...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިސް
ނ.
(1) ލޯބިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި މޫނުޖައްސައިފައި ދެތުން ފަތުން ބޮސްދޭ ބޮސް ދިނުން.
(2) (ބދ) ބަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެލޭ . ކަށިބޮނޑު . ކަފާސްގަނޑު . ކިރޫޑަ . ކިސްމައު . އޮރުދޫބަސް . މީރާބޮނޑު . ފިލާއެޅުން . ދޯޕައްޓާ . ގެ . ސަގަންގޫރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ