...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކިޑިކީ
ނ.
ޢިމާރާތް ފަދަ ތަންތާނގައި، ވައިވައްދާށާއި، އަލިވައްދާން ހަދައިފައި ހުންނަ ކުޑަދޮރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޑަދޮރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ